Recently Viewed

  The_Analyst

  Jordan S. Terry Official Account Joined Jun 01, 2010

  Fundamental value/deep value/special situations-focused (tiny) family office portfolio manager. Ex IB, equity/credit research. CAVEAT EMPTOR / DYDD

  Followers

  1. Default avatar thumb
   jimgilbert
   Jim gilbert
  2. Default avatar thumb
  3. Default avatar thumb
   Otragal
   Jose
  4. Default avatar thumb
   MzMaica
   J Scott
  5. Default avatar thumb
   wutamidoing
   John Pagano
  6. Default avatar thumb
   Binvesting
   Tim Barhite
  7. Default avatar thumb
   Acmarley
   Anthony Dumas
  8. Default avatar thumb
   Prive
   Prive
  9. Default avatar thumb
   dsoccio
   Doug Soccio
  10. Default avatar thumb
   ehudp
   Ehud Portiansky
  11. Default avatar thumb
   kertoip
   Piotr S
  12. Default avatar thumb
   petarmladenovic
   Petar Mladenovic
  13. Default avatar thumb
   cbong
   choi so bong
  14. Default avatar thumb
   farghazavi
   Farshid Gh
  15. Default avatar thumb
   Chrisp17
   Chris
  16. Default avatar thumb
   skybienhoa
   nguyen nhut
   diễn đàn thương mại điện tử quảng cáo rao vặt biên hòa rao đời với mong muốn giao lưu học hỏi hàng ngày
  17. Default avatar thumb
   karakara
   Kara H Kara
  18. Default avatar thumb
  19. Default avatar thumb
   Scottwin
   Scottwin
  20. Default avatar thumb
   ahkdigital
   Andrew Henry King