$BTC.X hiello friende i baight 0.003 bitkoin $115 USD dollarz? so pricey? whay? give me bitkoin free ok? ass hole bitkoin 38399 thrausand? who buy this you me no ok?