Recently Viewed

  JBoorman

  Jon Boorman, CMT Official Account Joined Jan 07, 2013

  Trend follower, portfolio manager, market technician. Former sales trader to hedge funds/institutions, research analyst, prop trader, buy-side head of desk. Only took 25 years to find what works for me. Always learning.

  Followers

  1. Default avatar thumb
   rosh1015
   Roshan Perera
  2. Thumb 1505747611
  3. Default avatar thumb
   AlphaE
   AlphaE
  4. Default avatar thumb
   zferreira
   Zachary Ferreira
  5. Default avatar thumb
  6. Default avatar thumb
   dustin23
   Dustin
  7. Thumb 1507213974
   nhomkinhdanangdn
   Nhôm kính Thành Đạt
   THÀNH ĐẠT là đơn vị chuyên thiết kế, thi công lắp đặt các hạng mục về nhôm kính Đà nẵng như tủ nhôm, cửa nhôm, cầu thang kính…
  8. Default avatar thumb
   brock7989
   Brock Cooney
  9. Default avatar thumb
  10. Default avatar thumb
   follen67
   bokor follen
  11. Default avatar thumb
   elisa81
   Elisa
  12. Default avatar thumb
   Chay2610
   Chay2610
  13. Default avatar thumb
   carmichaelbuffet
   jordan Tuerler
  14. Default avatar thumb
   neeraj3110
   Neeraj Wadhwani
  15. Default avatar thumb
   thinkorsink
   thinkorsink
  16. Default avatar thumb
  17. Default avatar thumb
   Atala
   Andrea Talamoni
  18. Default avatar thumb
   jmartincenjor
   Jose Luis MARTIN CENJOR
  19. Default avatar thumb
   hamberns
   Nick Hamberg
  20. Default avatar thumb
   jessejames2
   Jesse James