Recently Viewed

  KimbleCharting

  Chris Kimble Official Account Joined Oct 11, 2012

  I construct charts to help people capitalize on the excess fear and greed of global investors. My goal: provide research to help investors enlarge their portfolios regardless of market direction. My approach - TBNM or Tops, Bottoms, No Middles

  Followers

  1. Default avatar thumb
   lachlan1
   lachlan
  2. Thumb 1484317376
   daytradersetups
   Day Trader Setups
   Day Trading 8 Years. General not pops and drops, but focus on the general quite trade setups of cycles.
  3. Thumb 1484680813
   trish62
   Trish Pahle
  4. Default avatar thumb
   staciezaber
   Stacie Zaber
  5. Default avatar thumb
   deepakraje
   Deepak Raje
  6. Default avatar thumb
   UB36
   Tim
  7. Default avatar thumb
   qng
   qiang
  8. Default avatar thumb
   BeasleytheSnoman
   Matt Beasley
  9. Default avatar thumb
   RBradley20
   Richard
  10. Default avatar thumb
   robb3
   Rob B
  11. Default avatar thumb
   kingkashman
   Kash Knezovich
  12. Default avatar thumb
   abcdab
   Abcd
  13. Default avatar thumb
   jezz_4
   Jeremy
  14. Default avatar thumb
   faizalmo
   Faizal
  15. Thumb 1484296060
   iQue
   Marc Trepanier
  16. Thumb 1484293853
   suminhchau
   suminhchau
   Sản phẩm sứ Minh Châu được lựa chọn từ những nguyên liệu tốt nhất trên toàn thế giới để làm ra bộ sản phẩm Sứ xương Minh Châu với chất lượng sứ trong , tuyệt đẹp , không chứa chì và kim loại nặng khác , với độ bền cao. Sản phẩm được dùng trong các n
  17. Thumb 1484586422
   Martin74
   Martin Schipper
  18. Default avatar thumb
   CJaimes
   Cenaido
  19. Default avatar thumb
   Ots
   Justin
  20. Default avatar thumb
   StockIQ
   Stock IQ
   StockIQ is a website created by a college student. StockIQ allows you to view how historical events effect a company's stock price.