StocksInTrends
Nick
About

Trading / investing while maintaining my day job. In Vancouver. Купујем и продајем, одузимам и додајем.

Post