Recently Viewed

  hakihika

  Haki Hika Joined Mar 04, 2013

  Managing $10,000,000 portfolio in real time. Posts are not investment advice, they are for entertainment/educational purposes only.

  Followers

  1. Default avatar thumb
   menira5
   meni ravid
  2. Default avatar thumb
   rhondaentrikin
   Rhonda Entrikin
  3. Default avatar thumb
   macaroni11
   Anthony McCrae
  4. Thumb 1492877991
   MarkStevenson
   Mark Stevenson
  5. Default avatar thumb
   birdperson
   Cody
  6. Default avatar thumb
   jaynieto17
   Joaquin Nieto
  7. Default avatar thumb
   nisk
   Danny
  8. Default avatar thumb
   dsgreene713
   Dan Greene
  9. Default avatar thumb
   glennt388
   glenn t
  10. Default avatar thumb
   edmcaffrey
   EdMcaffrey
  11. Default avatar thumb
   drkensington
   james pavoldi
  12. Default avatar thumb
   tk1977tk
   Ta K
  13. Thumb 1492853247
   erinbilbray
   Erin Bilbray
   Hiện tại, tôi, Erin Bilbray, đang tranh cử vào Quốc hội bởi vì thời gian này đất nước đang rất khó khăn và người dân Nevada đang rất lo lắng cho công việc, ngôi nhà, trẻ em, và chế độ hưu trí. Là một người vợ và một người mẹ, tôi chia sẻ nỗi lo lắng
  14. Default avatar thumb
   Cordes321
   Cordes
  15. Default avatar thumb
   premsagar
   Premsagar
  16. Thumb 1492842209
   frrubi
   Frank R
  17. Default avatar thumb
   flrandy21
   randy bennett
  18. Default avatar thumb
   emiguel
   Edwin Miguel Martinez
  19. Default avatar thumb
   gatormcgator
   Gator McGator
  20. Default avatar thumb
   jg37
   J.G