lolas
Lola Bola
About

W razie śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wypłacane są jednorazowe odszkodowania na rzecz pozostałych przy życiu współmałżonków/konkubentów oraz sierot w zależności od wieku odpowiednio zmarłego lub dziecka.

Posts

Liked

Watchlist

Portfolio

Real-Time