Recently Viewed

  lumberjax

  lumberjax Joined Apr 28, 2011

  Pro. use technical analysis to look for stocks w/ short-term price momentum. Not interested in fundamental or intrinsic value of stocks, but rather in their trends and patterns. *Note: In this Economy-.

  Followers

  1. Default avatar thumb
   shifty5
   Ralph McNabb
  2. Default avatar thumb
   juliusputralaoli
   Julius putra laoli
  3. Default avatar thumb
   Vittorios
   Victor
  4. Thumb 1484849718
   alexboldin
   alex boldin
  5. Default avatar thumb
   asif007
   Mr Lucifer
  6. Default avatar thumb
   vtl22
   vital
  7. Default avatar thumb
   decs0057
   Klaus
  8. Thumb 1487233698
   Ranz
   randean
  9. Default avatar thumb
   matlock80
   Crystal Matlock
  10. Default avatar thumb
   davidlbartelsjr
   David bartels
  11. Default avatar thumb
   IXXXXXI
   Anh Nguyen
  12. Default avatar thumb
   marcoo07
   Mark Havasi
  13. Default avatar thumb
   jkinzler1
   James Kinzler
  14. Thumb 1485079393
   phantailaptop
   Phan Tài Laptop
   Trung tâm cứu hộ sửa chữa laptop máy tính uy tín lấy ngay tại thành phố Vinh – Nghệ An. Chuyên cài đặt, bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp, sửa chữa máy tính, laptop. Lắp đặt camera giám sát chất lượng cao tại Vinh
  15. Default avatar thumb
   simongockeritz
   Simon Göckeritz
  16. Default avatar thumb
   Muzaffersyed
   Muzaffer
  17. Default avatar thumb
   tlwrnc
   T lawrence
  18. Default avatar thumb
   lindberghts
   lindberghts
  19. Default avatar thumb
   lgn98868
   lgn98868
  20. Default avatar thumb
   MarketsTookMyMoney
   MarketsTookMyMoney
   The King of Bad Trades!!! My Best Qualities Include: 1. Letting emotions control my trades. 2. Trading with fear. 3. Not following the trading plan. 4. Letting losers ride. 5. Sucker for buying crap tools.