Recently Viewed

  lumberjax

  lumberjax Joined Apr 28, 2011

  Pro. use technical analysis to look for stocks w/ short-term price momentum. Not interested in fundamental or intrinsic value of stocks, but rather in their trends and patterns. *Note: In this Economy-.

  Followers

  1. Default avatar thumb
   ypochron
   Yvan Pochron
  2. Default avatar thumb
   kenthammaker
   KENT HAMMAKER
  3. Thumb 1479265899
   NorthLumberjack
   Jerry B
   Port since July 01 2016: 4/11/17 = 30.7%, 4/17/17 = 40.3% 4/20/17 = 50.2%, 4/24/17 = 14.3% (ctrv ouch), 5/3/17 = 0.5%, 8/18/17 = -17.32% (getting burnt on penny stocks)
  4. Default avatar thumb
   Negis09
   NegisyFlor Hernandez
  5. Default avatar thumb
   darbecca
   Darbecca PTY Ltd
  6. Default avatar thumb
   ayuk0102
   Aju Kurniawati Kusumo
  7. Thumb 1503304300
   rtkatcher
   Ross Tkatcher
  8. Default avatar thumb
   screenerapps
   App Screen
  9. Default avatar thumb
   CommonSenseQest
   Nayan Shah
  10. Default avatar thumb
   evipin
   Madan
  11. Default avatar thumb
   cain350sx
   Cain Elliott
  12. Default avatar thumb
   bereket1
   Bereket
  13. Default avatar thumb
   dezbooks
   Dez Books
  14. Default avatar thumb
   abhilash272
   Abhilash Kanaparthi
  15. Default avatar thumb
   gotchey9
   Bill Gotchey
  16. Default avatar thumb
   TheBromaBull
   Terrance Jenkins
  17. Thumb 1503199545
   kinhmatduclong
   Hoang Trong Tu
   Kính mắt Đức Long - Mang lại ánh sáng Việt Chuyên cung cấp các sản phẩm kính mắt hàng hiệu từ các thương hiệu nổi tiếng như : Cartier, Ray Ban, Burberry,… cũng như kính cận, loạn, viễn thị tại Hà Nội.
  18. Default avatar thumb
   SteveAntonTrade
   Steve Anton
  19. Default avatar thumb
   TheKingOfPivots
   TheKingOfPivots
   I am the king of pivots and will be posting many charts and using stocktwits shortly...
  20. Thumb 1503170696
   scarhelper
   عالم المعرفة