maydemtienmasu

máy đếm tiền masu

Máy đếm tiền MASU Nhật Bản đếm tiền polymer VNĐ, cotton, ngoại tệ USD, EUR, cộng dồn, chia mẻ, nhận biết mệnh giá và phát hiện tiền giả công nghệ UV, IR, 3D Scan.

Strategy:
88B duong so 51, phuong 14, go vap, hcm https://masu.com.vn
Joined 9/2023