Recently Viewed

  szaman

  S Zaman Joined Sep 02, 2009

  I find the best chart setups for swing and day trades.I can be a Bull or a Bear anytime. I am a Trend Trader. I go where Market wants to go with maximum profit objective in mind.

  Followers

  1. Default avatar thumb
   magdymettias
   MAGDY METTIAS
  2. Default avatar thumb
  3. Default avatar thumb
   Mstumpf
   Misty Stumpf
  4. Default avatar thumb
   BrokeJoe
   Joe Montoya
  5. Default avatar thumb
   jerrytarino
   jerry tarino
  6. Default avatar thumb
   elmir
   Elmir Gadirov
  7. Default avatar thumb
   garygoodyear
   Gary Valkenaar
  8. Default avatar thumb
   OleForFaen
   Ole Pedersen
  9. Default avatar thumb
   groovyg
   Chris Plante
  10. Thumb 1487218227
   mattmail
   matthew mailangkay
  11. Default avatar thumb
   astefanik16
   Anthony Stefanik
  12. Default avatar thumb
   willard70
   Bill Barnes
  13. Thumb 1485119353
   moa
   Mo
  14. Default avatar thumb
   nu_trade51
   Sean Michael Routt
  15. Default avatar thumb
  16. Default avatar thumb
  17. Default avatar thumb
   Thepro209
   Robert
  18. Default avatar thumb
   Cycle1
   E East
  19. Default avatar thumb
   Canada11
   Mo K
  20. Default avatar thumb
   shopkichduc
   shopkichduc
   Chúng tôi kinh doanh thuockichduc đã nhiều năm kinh nghiệm luôn mang đến sự an tâm về chất lượng sản phẩm