Mác bê tông là nói khả năng chịu nén của mẫu bê tông. Theo tiêu chuẩn xây dựng Cũ của Việt Nam (TCVN 3105:1993, TCVN 4453:1995), mẫu dùng để đo cường độ là một mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 150 mm × 150 mm × 150 mm, được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn quy định trong TCVN 3105:1993, trong thời gian 28 ngày sau khi bê tông ninh kết. Sau đó được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá hủy mẫu (qua đó xác định được cường độ chịu nén của bê tông), đơn vị tính bằng MPa (N/mm²) hoặc daN/cm² (kG/cm²). Tham khảo thêm nhà thầu xây dựng bình dương dangphat.vn/ Xem thêm bài viết đơn giá xây dựng nhà xưởng https://dangphat.vn/uu-diem-xay-dung-nha-xuong-khung-thep-tien-che Xem thêm https://xaydungtonghopk.blogspot.com/2019/07/tim-hieu-mac-be-tong-la-gi.html Các tin liên quan: sites.google.com/site/xaydu... flickr.com/groups/xaydunghc... trello.com/c/magxTMwM/43-xa... behance.net/gallery/8329698... linkedin.com/pulse/nhung-di...