Dầm sàn là một trong những kết cấu chịu lực cho toàn bộ công trình xây dựng của bạn. Chính vì vậy công tác đổ bê tông dầm sàn luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Tham khảo thêm công ty xây dựng Bình Dương dangphat.vn/ Xem thêm nhà thầu xây dựng nhà xưởng dangphat.vn/uu-diem-xay-dun... Khi đổ bê tông sàn thì nên bắt đầu từ chỗ xa nhất với vị trí tiếp nhận và lùi dần về vị trí gần. Tránh không cho nước đọng ở hai đầu và các góc cốp pha, dọc theo mặt vách hộc cốp pha. Tất cả thao tác như đầm, gạt mặt, xoa phải tiến hành ngay lập tức, theo hình thức cuốn chiếu từng khu vực đã đổ được 15 phút. Các tin liên quan stocktwits.com/thanhtunggc/... reddit.com/user/dienchinh99... stocktwits.com/thanhtunggc/... sites.google.com/site/xaydu... sites.google.com/site/xaydu... linkedin.com/pulse/nhung-di... trello.com/c/magxTMwM/43-xa...