tpos
Phần mềm bán hàng Tpos
About

TPos - Phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm bán hàng cung cấp giải pháp quản lý tối ưu hoạt động kinh doanh cho người bán hàng.

  • Lo III-26, duong 19/5A, KCN Tan Binh TPHCM
  • https://tpos.vn/
  • Technical, Day Trader, Novice
  • Member since June 23rd 2020

Posts

Liked

Watchlist

Portfolio

Real-Time