Recently Viewed

  vermut

  Sergey Joined Apr 25, 2013

  A swing trader in ETFs and stocks with high momentum. Choose my trades based on price patterns.

  Followers

  1. Default avatar thumb
   goodmanhouse
   Goodman House
  2. Thumb 1506266214
   Russian_Bot_
   Russian Bot
  3. Default avatar thumb
   retail17
   harly niemi
  4. Default avatar thumb
   ralf1957
   Ralf Tom
  5. Default avatar thumb
   joanzyboii
   Darius
  6. Thumb 1506264629
   gw8607a
   Geoff Winston
   Healthcare Tech entrepreneur. Greener than a novice at this stuff. Excited to learn a world I know very little about.
  7. Default avatar thumb
   TONYMITTLER
   tony mittler
  8. Default avatar thumb
   tjeu
   Tjeu
  9. Default avatar thumb
   shankar1000
   Abhishek
  10. Default avatar thumb
   VPW
   John Lea
  11. Default avatar thumb
   sarg1995
   dean sargeant
  12. Thumb 1506247398
   vieclambienhoa
   vieclambienhoavn
   Việc làm tại Biên Hòa cho những ứng viên có nhu cầu tìm việc tại Biên Hòa với các nhà tuyển dụng lớn và uy tín đang có nhu cầu tuyển dụng ở tại Đồng Nai o trang http://vieclambienhoa.vn
  13. Default avatar thumb
   jryan131
   Jryan131
  14. Default avatar thumb
   hansato95
   Nathan
  15. Default avatar thumb
   sahanley
   Stewart Hanley
  16. Default avatar thumb
   anantpavan
   Ananthapavan Kumar Gorthy
  17. Default avatar thumb
   Boozafu
   Chris Hurford
  18. Default avatar thumb
   DayTicker201777
   Maria Ticker
  19. Default avatar thumb
   tony258
   Anthony
  20. Default avatar thumb
   deleteme2003456
   dontwantthis