Recently Viewed

  JFinDallas

  Jean Fonteneau Joined Dec 02, 2010

  HF, portfolio management, financial markets, IPOs & business strategy. Opinions are my own and ≠ my employer. No investment advice/solicitation.

  Followers

  1. Default_avatar_thumb
   blueleader1
   willy b.
  2. Default_avatar_thumb
   tryanis
   Tom
  3. Default_avatar_thumb
   cmccoy615
   Chrissy
  4. Default_avatar_thumb
   6cyl
   Eli Ahrensdorf
  5. Default_avatar_thumb
   GSmith7
   G Smith
  6. Default_avatar_thumb
   mzambrano204
   Marlon Zambrano
  7. Default_avatar_thumb
   sude
   Sude
  8. Default_avatar_thumb
   specdriver
   Przemyslaw
  9. Default_avatar_thumb
   KCerpins
   Kriss Cerpins
  10. Default_avatar_thumb
   timothyjolsen
   Tim Olsen
  11. Thumb-1474976724
   fkstktwitz
   Marlon
  12. Default_avatar_thumb
   bossa
   Bossa Nova
  13. Default_avatar_thumb
   Pitters
   Mark pitman
  14. Default_avatar_thumb
   ohomma
   Onki Homma
  15. Default_avatar_thumb
   seajeight
   John allen
  16. Default_avatar_thumb
   Besse
   Besse
  17. Default_avatar_thumb
   hindsight22
   Kyle Murphy
  18. Default_avatar_thumb
   minhvinhomes
   Nguyen Dang Minh
   MinhVinhomes - Thông tin nhanh và chính xác nhất, cập nhật tin tức thị trường, bài viết đánh giá về các dự án bất động sản Vingroup. MinhVinhomes được thành lập nhằm mục đích cung cấp các thông tin chính xác nhất về các dự án của chủ đầu tư Vingroup
  19. Default_avatar_thumb
   mikejax
   Michael Folling
  20. Default_avatar_thumb
   redp313
   Patty Bear