TheSingularity

Richard Joined Jun 05, 2013

Devour-er of worlds.