derekhernquist

derek hernquist Official Account Joined Jul 17, 2009

Price-based Speculator

Followers

 1. Default_avatar_thumb
  js2c
  Joe F
 2. Default_avatar_thumb
  kikashem
  Kamrul I Kashem
 3. Default_avatar_thumb
  ozymandias33
  Arjun Maniyar
 4. Default_avatar_thumb
  smootharmss
  Christian Gatlin
 5. Default_avatar_thumb
  tonipete
  peter tallarine
 6. Default_avatar_thumb
  bairnpunter
  David Sutherland
 7. Default_avatar_thumb
  bcallahan
  Bob Callahan
 8. Default_avatar_thumb
  JYLiu
  Jason Liu
 9. Default_avatar_thumb
  chtemple
  Christian Temp
 10. Thumb-1427324491
  noitrangbanhcuon
  Noi trang banh cuon
  Chuyên sản xuất kinh doanh nồi tráng bánh cuốn Đẹp + tiện lợi + nhanh + hiệu quả. Nồi tráng bánh cuốn điện hơi mạnh, bánh phồng, bánh dóc. Tráng là thích! LH: 0466632233 / 0986716498
 11. Default_avatar_thumb
  Earoseme
  E Arosemena
 12. Default_avatar_thumb
  corellan
  Christian Orellana
 13. Default_avatar_thumb
  stevieeeeeo
  Stevie
 14. Default_avatar_thumb
  sebastiansilva
  Sebastian Silva
 15. Default_avatar_thumb
  heyjoe8485
  John
 16. Default_avatar_thumb
  Turd
  Turd Furgeson
 17. Default_avatar_thumb
  jamesbull
  James Bull
 18. Default_avatar_thumb
  majid17th
  Majid
 19. Default_avatar_thumb
  vw_lee
  Vincent Lee
 20. Default_avatar_thumb
  hinescb96
  Cedric Hines