Recently Viewed

  jessefelder

  Jesse Felder Official Account Joined Mar 15, 2010

  Formerly Bear Stearns then co-founded a multi-billion-dollar hedge fund firm. Now an independent trader and publisher at The Felder Report.

  Followers

  1. Default avatar thumb
   thinfineline
   Wesley Downs
  2. Default avatar thumb
   joeyo
   Joseph Bollard
  3. Default avatar thumb
   72offst
   72offst
  4. Default avatar thumb
   kerns
   David
  5. Default avatar thumb
   rvincenty2k16
   Ronnie Vincenty
  6. Default avatar thumb
   Adiop6564439
   Abdoul
  7. Default avatar thumb
   nig
   Nigel Stennett
  8. Default avatar thumb
   bgore03
   BHG
  9. Default avatar thumb
   brdm
   Brad Moore
  10. Default avatar thumb
   matchewc12
   Matthew Correy
  11. Default avatar thumb
   ceyon
   Ceyon Braithwaite
  12. Default avatar thumb
   Nousername00000
   Nousername00000
  13. Thumb 1484362252
   thanhhuongtn
   Thanh Huong
   Máy Nén Khí Mini uy tín, chất lượng, Thăng Long JSC chuyên phân phối máy nén khí mini giá tốt nhất thị trường phù hợp cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng ít, cần di chuyển nhiều
  14. Default avatar thumb
   ajaynaik
   Ajay digamber naik
  15. Default avatar thumb
   degan
   Dan Egan
  16. Default avatar thumb
   NF7788
   Nf Lee
  17. Default avatar thumb
   DesertSoquili
   Georgia Sapwell Beasley
  18. Default avatar thumb
   brucetedder
   Bruce tedder
  19. Default avatar thumb
  20. Default avatar thumb
   Bnuse
   Yüng Weezy