Recently Viewed

  jessefelder

  Jesse Felder Official Account Joined Mar 15, 2010

  Formerly Bear Stearns then co-founded a multi-billion-dollar hedge fund firm. Now an independent trader and publisher at The Felder Report.

  Followers

  1. Default avatar thumb
   Nousername00000
   Nousername00000
  2. Thumb 1484362252
   thanhhuongtn
   Thanh Huong
   Máy Nén Khí Mini uy tín, chất lượng, Thăng Long JSC chuyên phân phối máy nén khí mini giá tốt nhất thị trường phù hợp cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng ít, cần di chuyển nhiều
  3. Default avatar thumb
   ajaynaik
   Ajay digamber naik
  4. Default avatar thumb
   degan
   Dan Egan
  5. Default avatar thumb
   NF7788
   Nf Lee
  6. Default avatar thumb
   DesertSoquili
   Georgia Sapwell Beasley
  7. Default avatar thumb
   brucetedder
   Bruce tedder
  8. Default avatar thumb
  9. Default avatar thumb
   Bnuse
   Yüng Weezy
  10. Default avatar thumb
   AJ1000
   Adam Joseph
  11. Thumb 1484351641
   Mr904
   Scott Nasir
  12. Default avatar thumb
   bburks
   Bruce Burks
  13. Default avatar thumb
   dorinas
   Dorina S
  14. Default avatar thumb
   KrasKrungle
   Chris Baddour
  15. Default avatar thumb
  16. Default avatar thumb
   macksprivateemail
   Mack Mills
  17. Default avatar thumb
   AltonDrew
   Alton Drew
   Comments on public policy impacting telecom & media.
  18. Default avatar thumb
   ryan320
   Ryan Vinton
  19. Default avatar thumb
   rsquared916
   Roger Ball
  20. Default avatar thumb
   jack24
   Jack