Apollo Residential MortgageNYSE  
AMTG
69
Real-Time