KidDynamiteBlog

Kid Dynamite Joined Jan 28, 2011

Former trader on both the sell side and buy side.

Followers

 1. Default_avatar_thumb
  legend98
  Jason
 2. Default_avatar_thumb
  kenny_huang
  Kenny
 3. Default_avatar_thumb
  dale9438attnet
  Dale Hicks
 4. Thumb-1427386508
  DEDEBACHER
  Helen Bacher
 5. Default_avatar_thumb
  Gaiden08
  Justin Rini
 6. Default_avatar_thumb
  tturner15
  tom
 7. Default_avatar_thumb
  TheFeldmanking
  Larry Feldman
 8. Default_avatar_thumb
  leobullet
  Dongjun Yu
 9. Default_avatar_thumb
  bpurtill
  BOB PURTILL
 10. Default_avatar_thumb
  nt2347
  Jessie
 11. Default_avatar_thumb
  m3tc
  Eugene
 12. Default_avatar_thumb
  Vrutili
  Virgil Rutili
 13. Default_avatar_thumb
  evanwang
  Evan Wang
 14. Thumb-1427413593
  marypope
  Mary Roberts
 15. Default_avatar_thumb
  damingchung
  Daming Chung
 16. Default_avatar_thumb
  catefanfan
  Cate Fan
 17. Default_avatar_thumb
  rockntrader
  steve
 18. Thumb-1427324491
  noitrangbanhcuon
  Noi trang banh cuon
  Chuyên sản xuất kinh doanh nồi tráng bánh cuốn Đẹp + tiện lợi + nhanh + hiệu quả. Nồi tráng bánh cuốn điện hơi mạnh, bánh phồng, bánh dóc. Tráng là thích! LH: 0466632233 / 0986716498
 19. Default_avatar_thumb
  Earoseme
  E Arosemena
 20. Default_avatar_thumb
  christopherbenjamin
  Christopher Benjamin