bearcharts

Dallman Ross Joined Sep 04, 2009

Expat, ex-law left-coastian fan of Brownian motion trying to write his way out of a paper bag in human and non-human languages.

Followers

 1. Default_avatar_thumb
  adamsfishing
  JEFF ADAMS
 2. Default_avatar_thumb
  mactrail
  malcolm trail
 3. Default_avatar_thumb
  ozbenian2
  john ozbenian
 4. Default_avatar_thumb
  dalby009
  sven dalby
 5. Default_avatar_thumb
  laxley
  MM
 6. Default_avatar_thumb
  myali
  mohsin
 7. Default_avatar_thumb
  marinovmm
  Martin marinov
 8. Default_avatar_thumb
  dgaf731
  Eric J
 9. Thumb-1427354843
  cdorr34
  chris
  Biotech - Momentum Trader - Trend Reversals - Technical Analysis - Breakouts
 10. Default_avatar_thumb
  zyxphd
  yuanxia zhang
 11. Default_avatar_thumb
  masver
  Thomas
 12. Default_avatar_thumb
  mbell
  michael bell
 13. Default_avatar_thumb
  kerrym
  kerry masterson
  day trader, like the etfs
 14. Default_avatar_thumb
  lara99
  Lara99
 15. Default_avatar_thumb
  motivatedmoney247
  Carlos Santa Cruz
 16. Default_avatar_thumb
  M_J_LaRoc
  Matthew LaRocca
 17. Default_avatar_thumb
  Anabelle
  Anabelle Montalvo
 18. Default_avatar_thumb
  Danielwu11
  Daniel
 19. Thumb-1427331750
  jonnyla
  Jonny La
  The Wolf of Bawl Street
 20. Thumb-1427324491
  noitrangbanhcuon
  Noi trang banh cuon
  Chuyên sản xuất kinh doanh nồi tráng bánh cuốn Đẹp + tiện lợi + nhanh + hiệu quả. Nồi tráng bánh cuốn điện hơi mạnh, bánh phồng, bánh dóc. Tráng là thích! LH: 0466632233 / 0986716498