vimed
ViMed VietNam Medical
About

ViMed là một dự án trang cổng thông tin điện tử với định hướng trọng tâm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức hữu ích về sức khỏe và y tế. Được giới thiệu từ năm 2007 và qua nhiều lần thay đổi công nghệ để phù hợp với người dùng hơn.

0

Ideas

0

Following

0

Followers

0

Liked

2

Watchlist

Real-Time