tranducminhtam
Trần Đức Minh Tâm
About

Trần Đức Minh Tâm là một chuyên gia dinh dưỡng, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị, can thiệp dinh dưỡng, đào tạo, huấn luyện về dinh dưỡng

0

Ideas

0

Following

0

Followers

0

Liked

6

Watchlist

Real-Time