Recently Viewed

  The_Analyst

  Jordan S. Terry Official Account Joined Jun 01, 2010

  Fundamental value/deep value/special situations-focused (tiny) family office portfolio manager. Ex IB, equity/credit research. CAVEAT EMPTOR / DYDD

  Followers

  1. Default avatar thumb
   SnoopD0gg
   John
  2. Default avatar thumb
   hakanhaz
   hakan haz
  3. Default avatar thumb
   headzarr
   Head Zarr
  4. Default avatar thumb
   shimul
   Humayun Shimul
  5. Default avatar thumb
   jraycontreras
   Jorge Contreras
  6. Default avatar thumb
   ftstroke
   Fede T
  7. Thumb 1488258063
   tranhmavangtonquy
   tranhmavangtonquy
   Thương hiệu không dành cho tất cả, Tôn Quý tôn vinh tầng lớp tinh hoa Việt Nam, những con người thành công có cuộc sống mẫu mực và một tâm hồn cao quý
  8. Default avatar thumb
   SD1221
   Steven Douglas
  9. Default avatar thumb
   hannsflip
   hanns
  10. Default avatar thumb
   cvp116
   Chirag Patel
  11. Default avatar thumb
   mouhamedbseileh
   Mouhamed Bseileh
  12. Default avatar thumb
   anotherspicybean
   Agustin A
  13. Default avatar thumb
   HYPS88
   Guillaume Goureau
  14. Default avatar thumb
   slapenta
   Steve L.
  15. Default avatar thumb
   u5592415
   Sonia C
  16. Thumb 1488250559
   johnxith
   John Xith
  17. Default avatar thumb
   aulakhexpress
   barinder aulakh
  18. Default avatar thumb
   designermattreynolds
   Matthew Reynolds
  19. Default avatar thumb
   bgabor
   Brian J Gabor Jr
  20. Default avatar thumb
   sherbst4000
   Steve Herbst