Phong thủy xây dựng nhà xưởng dangphat.vn/don-gia-xay-dun... chú trọng nhất tới chiêu tài và hóa sát nên những cấm kị phong thủy dưới đây nhất thiết phải biết để tránh. Xây dựng nhà xưởng dangphat.vn/don-gia-xay-dun... mà toàn bộ không gian làm việc dồn lại một bên, bên còn lại bỏ trống hay dồn về phía trước mà bỏ trống phía sau đều không cát lợi. Hãy phân chia các không gian làm việc cân bằng, không để xuất hiện khoảng không Tham khảo thêm xaydungtonghopk.blogspot.co... pastelink.net/xgzp flickr.com/groups/xaydunghc... sites.google.com/site/xaydu... trello.com/c/2s4zbSVN/67-ca...